Radioreklam / Produktionsprocess 

Här diskuterar vi vad ni önskar uppnå med er radioreklam.

-Vad ni vill kommunicera?

-Vill ni öka kännedomen om ert varumärke, eller är det ett erbjudande som ska nå ut?

-Vill ni finnas "top of mind" när kunderna till slut ska välja?

Vi får ta del av era tankar och idéer där vi får en större kännedom om er som bolag.

Det vi önskar är ett grundmaterial från er som kan förfinas till ett färdigt manus.

Även tankar och idéer om hur ni önskar det.

Här sätts också en tidsplan, från första kontakt till uppladdning i systemet.

Manus

Utifrån era idéer och med vår erfarenhet jobbar vi igenom ert grundmaterial och levererar manusförslag till er.

När manuset känns 100% så beställer vi röstinläsning och sen går det vidare in i produktion.

Vi jobbar bara med speakers från professionella röstbanker, där ni självklart får guidning i röstval eller har möjlighet att välja själva.

Produktion

Här sätts allting ihop; speakerröst, bakgrundsmusik och ljudeffekter får att nå känslan som ska representera ert varumärke i er reklamspot.

Den färdiga reklamspoten skickas till er för godkännande

När reklamspoten fått ett ok av er, läggs den in i det digitala distributionssystemet Adtoox

som radiobolagen använder sig av för att hämta upp ljud.

Ljudidentitet / Ljudlogga / Audiell Profil 

Det där ljudet eller låten som gör att man förknippar det med ett varumärke,

eller sätter den känslan man vill att ens kunder ska känna.

Detta går att göra på många sätt, en tydlig ljudlogga som är

väldigt direkt eller en ljudidentitet som växer och växer.

Här sätter vi oss ner med er och bygger en långsiktig plan.

Ett ID som kommer generera större värde ju mer det hörs.

Vi har stor erfarenhet av att detta är en lyckad investering för våra kunder.

Ladda gärna ner pdf med produktionsprocessen